Forsikring

Forsikring

Forsikring i etu forsikging.

Som medlem af Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde-ABC) har du mulighed for at tegne forsikring af dit veterankøretøj,
hvis du måtte ønske det kan du også tegne andre forsikringer hos ETU Forsikring, herom skal du selv henvende dig til dem.

Veteran Forsikringsklubben (VFK)

De lavet en aftale med ETU Forsikring og Roskilde-ABC er medlem af VFK, der består af en række veterankøretøjsklubber.

Roskilde-ABC har som de andre deltagende klubber stor indflydelse på hvordan forsikringen skal tegnes og hvad den skal indeholde.

Er du endnu ikke medlem af Roskilde-ABC skal du melde dig ind (gå ind under INDMELDELSE her på hjemmesiden), du skal være registreret som medlem før din begæring vil blive behandlet.

Du kan godt rekvirere, udfylde og tilbagesende begæring, for at fremme ekspeditionen anbefaler vi dig at vedlægge en kopi af din indbetaling da det kan tage op til 10 dage før banken giver os meddelelse om din indbetaling.

Du er også velkommen til at komme i klubben, her har vi åben hver onsdag fra kl. 19.00.

Du kan tegne forsikring i følgende kategorier:

Veteran biler
1957
Vintage biler
1958 - 1981
Klassiske biler
1982 - 1988
Veteran motorcykler
1981
Klassiske motorcykler
1982 - 1988
Klassiske campingvogne
1982 - 1988
Veteran knallerter
1988

Roskilde Amerikaner Bil Club

Er også i stand til at tegne forsikring på ombyggede biler og hot rod samt busser og lastvogne. Ring til formand Benny Buch på tlf. 41 82 69 68 og hør nærmere om det.

Her kan du hente priser og betingelser fra ETU - Forsikring: Klik her

Her kan du tegne din bilforsikring: www.etuforsikring.dk

Udfyldelse af forsikringsbegæring

Begæringen udfyldes og fremsendes pr. mail til Roskilde-ABC på med mindst 2 gode billeder (1 skråt forfra fra den ene side og 1 skråt bagfra fra den anden side).

Vi bruger fotoene til at konstatere køretøjets originalitet, tilstedeværelse, stand og som hjælp til at ansætte den handelsværdi som præmien skal beregnes efter.

Når du har indsendt begæringen, ledsaget at fotos og anden dokumentation, til Roskilde-ABC kontrolleres materialet, og begæringen videresendes til ETU Forsikring.

Her vil præmien også blive fastsat det vil ske efter køretøjets handelsværdi og årgang.

Hvad sker der når begæringen er indleveret til klubben?

Når du har indsendt begæringen, ledsaget at fotos og anden dokumentation, til Roskilde-ABC kontrolleres materialet,
og begæringen videresendes til ETU Forsikring.

ETU Forsikring fremsender snarest, og normalt inden for 4 uger, din police og en opkrævning (evt. en besked om at betalingen er tilmeldt betalingsservice) samt forsikringsbetingelserne; disse papirer bør du i egen interesse efterse nøje og om nødvendigt gøre indsigelse imod.

Forsikringsbevis og handelsværdien:

Klubben kontrollerer ud over at de nødvendige oplysninger er til stede, at den handelsværdi som du har anført stemmer overens med de oplysninger der findes om netop det bestemte mærke, her benytter Roskilde-ABC og VFK sig dels af egne oplysninger om allerede tegnede forsikringer, dels af anerkendte og opdaterede internationale prislister, samt et net af mærkekyndige medlemmer rundt i klubberne.

I langt de fleste tilfælde stemmer den angivne handelsværdi overens med den almindelige prisopfattelse, men det hænder at priserne varierer.

I sådanne tilfælde vil du blive tilskrevet eller ringet op, af klubbens kontaktperson, med en angivelse af en værdi som køretøjet så vil kunne indtegnes til.

Du kan selvfølgelig gøre indsigelse og komme med argumenter, der så indgår i en efterfølgende vurdering af handelsværdi og omkostninger til restaurering.

Handelsværdi og restaureringsomkostninger er ikke altid synonyme, mange vil vide at der ofte skal anvendes langt større summer til at restaurere end hvad køretøjerne faktisk kan indbringe ved salg.

Forsikringslovgivningen tilsiger at ingen må stilles bedre efter en skade end før, derfor vil man aldrig kunne få en større erstatning  end hvad noget tilsvarende måtte forventes at kunne indkøbes for.

Da det ofte er svært bare at gå ud og købe et erstatningskøretøj, må man ty til handelsværdien i stedet og fastsætte en erstatning i overensstemmelse hermed.

Hvad er fordelene ved at få forsikring igennem Roskilde-ABC:

  • Lavere præmie
  • Meget lavere selvrisiko
  • Stilstandsforsikringen er 70 % af præmien
  • Flåderabat – 25 % efter køretøj nr. 2.
  • Gratis vejhjælp inkluderet i præmien med ansvar / kasko (DK + Europa via SOS)
  • Gratis træk