FDA / MHS

FDA / MHS

FDA er også din klub !!!

Som medlem af Roskilde ABC er du automatisk medlem af Forenede Danske Amerikanerbil klubber ( i daglig tale FDA ).

FDA er en landsdækkende klub for alle amerikanerbilklubber og derfor også en klub for dig, jeg vil ikke her komme ind på hvad FDA arbejder med men vil opfordre dig til at gå ind på deres hjemmeside og tilmeld dig deres register og se her hvad de arbejder med, deres adresse er:

Roskilde-ABC er representeret i FDA af Benny Buch

Motorhistorisk Samråd

Roskilde ABC er medlem af Motorhistorisk Samråd (MHS)

Bemærk!
Det er nu muligt for det enkelte medlem at få nyhedsbreve direkte.
Tilmeld dig på MHS hjemmeside!

MHS har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. Opgaven er at sikre at hverken lovgivningsmæssige eller teknologiske forhold fratager vores gamle køretøjer muligheden for at benytte det offentlige vejnet.

VISION: Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje

MISSION: MHS skal arbejde for, at de historiske køretøjer, uanset øvrige trafik- og miljøpolitiske tiltag, fortsat har retten til at benytte vejnettet, så vores køretøjer ikke henvises til stilstand på et museum.